Jdi na obsah Jdi na menu
 


Normy jsou dostupné už i na Internetu.Ani nyní se nepřibližujeme standardům nejvyspělejších evropských států.

28. 2. 2009

V lednu došlo k revolučním změnám v přístupu k českým technickým normám. Archaický a drahý systém tištěných norem je již částečně nahrazen možností číst si i tisknout normy po internetu.

 

Do letošního ledna měl vydání a-distribuci norem na starosti Český normalizační institut. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR však tento institut zrušilo. Nyní je tvorbou a vydáváním českých technických norem (ČSN) pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V souvislosti s touto změnou má úřad stanoveny tři priority. Tou první je zlepšení dostupnosti ČSN, a to zejména využitím elektronické formy. Druhou prioritou úřadu pro normalizaci by mělo být výrazné zlevnění ČSN, a to až o 50 % současného stavu, a třetí prioritou je zlepšení srozumitelnosti ČSN, co se týká obsahu, terminologie i kvality překladů do českého jazyka.

 

K naplnění první priority by mělo přispět zpřístupnění všech platných ČSN v elektronickém (pdf) formátu a umožnění individuálního „informativního" tisku každému zájemci, který se předem zaregistruje. ČSN v elektronické podobě jsou přístupné prostřednictvím aplikace, která se nazývá „ČSN online". Pokud po řádném zaregistrování uhradíte tisícikorunový poplatek, dostanete přístupové heslo, které vám umožní přístup k individuálnímu čtení celého aktuálního fundusu ČSN bez omezení oborů či druhů ČSN, avšak bez možnosti tisku norem po dobu 12 měsíců. Druhou možností je hromadné čtení, tedy z více počítačů. Tato varianta je vhodná např. pro informační místa a kanceláře podnikatelských svazů a sdružení, technické knihovny, stavební úřady apod., tedy místa s větší frekvencí osob - zájemců o čtení ČSN, jenže ta stojí 10 000 Kč ročně. Pokud byste si chtěli normy také vytisknout, musíte si zakoupit individuální přístupová hesla umožňujících čtení i tisk. Hesla jsou odstupňována podle počtu stran (tisk do 50 stran za Kč 1500,-, tisk do 200 stran za Kč 2500,-), heslo za Kč 3500,- umožňuje individuální tisk bezomezení počtu stran. Vytištěnou ČSN či její část není možné šířit (omezení dle zákona č. 22/1997 Sb.). „Doma" vytištěná norma se však nepovažuje za autorizovaný výtisk. Ten nadále mohou prodávat pouze smluvní partneři ÚNMZ, kteří mají přístup k ČSN v certifikovaném pdf formátu a souhlas k tisku autorizovaných výtisků ČSN, případně i k jejich distribuci, resp. prodeji. U pultového prodeje nový systém umožňuje získat autorizovaný výtisk ČSN „na počkání" a měl by přinést i jejích zlevnění.

 

Zpřístupnění norem po internetu je jistě obrovským krokem kupředu. Téměř každá firma a podnikatel se při své činnosti musí řídit jednotnými technologickými předpisy, které jsou zapsány v normách. Podle údajů hospodářské komory se příjmy z prodeje norem v loňském roce přiblížily hranici 100 000 000 Kč. Vysoká cena a složitá dostupnost byly mnohdy nad rámec koupěschopnosti podnikatele, což v některých oborech mohlo, kromě škod na majetku, přivodit i nenapravitelné škody na lidském zdraví.

Nyní jsou normy sice dostupnější, ale pro běžného spotřebitele, který by si chtěl zkontrolovat, zda zboží či služba, kterou si zakoupil, odpovídá standardu, je přístup k norem stále ještě příliš drahý. Ani nyní se nepřibližujeme standardům nejvyspělejších evropských států, ve kterých jsou normy k dispozici zdarma.