Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 207


(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.


(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

§ 208

 
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 

V § 207 odst. 1 je upravena povinnost jakékoliv osoby, v odst. 2 pak povinnost, která vyplývá z povahy zaměstnání. Sama povinnost poskytnout pomoc je závislá na tom, zda jsou splněny podmínky trestního zákona - hrozí bezprostřední nebezpečí smrti, nebo osoba jeví známky vážné poruchy zdraví - nestačí, pokud se porucha zdraví jeví jako méně významná, byť by ve skutečnosti šlo o vážnou poruchu zdraví. Povaha pomoci pak záleží na povaze konkrétního případu poranění (zda je třeba poraněného převézt, ošetřit na místě či učinit další úkony) a na možnostech osoby, která by měla pomoc poskytnout (jde o to, zda tato osoba je sama schopné určité úkony, či činnosti, provést). Povinnost poskytnout pomoc nemá ten, kdo by poskytnutím takovéto pomoci sám sebe nebo jiného vystavoval v nebezpečí - je třeba hodnotit vždy podle konkrétních okolností. Nebezpečí však nezbavuje takovouto osobu povinnosti poskytnout pomoc jiným způsobem.

 

§ 208 pak je ve vztahu k § 207 ustanovením speciálním, uvedeného trestného činu se může dopustit pouze řidič dopravního prostředku v souvislosti s dopravní nehodou, povinnost se vztahuje na jakéhokoliv řidiče, majícího účast na nehodě, tzn. i na toho, kdo nehodu nezavinil. Z hlediska intenzity újmy na zdraví stačí jakákoliv újma na zdraví a není rozhodné, jaké toto neposkytnutí pomoci mělo následky.