Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled zásahů z Plzeňského kraje od 30.11.2009 do 6.12.2009

15. 12. 2009

30.11.2009

 

Okres Domažlice

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - Prověřovací cvičení! V areálu bývalých kasáren došlo k úniku chlóru z nádrže. Hasiči procvičili práci v ochranných oblecích při zajištění úniku a následnou dekontaminaci.

 

Okres Klatovy

 

DOPRAVNÍ NEHODA - UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ - Jednotka převrátila na kola a odtáhnula z komunikace automobil, který skončil na střeše. Nikdo nebyl zraněn a nedošlo k úniku žádných látek.

 

Okres Plzeň-město

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - Odstranění olejové skvrny z vozovky.

 

PLANÝ POPLACH - ŠKODA TRANSPORTATION - LAKOVNA A ZKUŠEBNA

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH - Otevření bytu, odkud žena volala o pomoc, protože nemohla sama vstát. Žena byla předána do péče ZZS.

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - Odstranění uniklé nafty z kamionu v úseku cca 1 km. Hasiči provizorně opravili nádrž, přečerpali zbylou naftu (100 l) a sorbentem zlikvidovali naftu uniklou (cca 300 l).

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - Z VÝŠKY, Z HLOUBKY - Cvičení leteckých záchranářů ze stanice Plzeň-Košutka a Přeštice.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Nehoda os. a nákl. automobilu, jedna zraněná osoba byla v péči ZZS. Nedošlo k úniku látek.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Nehoda dvou os.vozidel, dvě zraněné osoby. Jednotka odstranila uniklé provozní kapaliny.

 

Okres Plzeň-sever

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Nehoda ženy jedoucí na Babetě. Žena spadla do příkopu a způsobila si několik poranění. Při příjezdu hasičů již byla v péči ZZS. Jednotka zajistila místo události, které poté předala PČR.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Nehoda dvou os. automobilů. Jedno lehké zranění, bez úniku provozních kapalin. Hasiči odstranili střepy z vozovky a věnovali chlapci z jednoho vozu plyšového dráčka.

 

Okres Tachov

 

TECHNICKÁ POMOC - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - Otevření bytu, kde zůstalo malé dítě.

 

POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - Os. automobil narazil do stromu a začal hořet. Vůz byl zcela zničen, škoda vyčíslena na 200 tisíc korun. Na místě se nikdo nenacházel, nikdo nebyl zraněn.

 

1.12.2009

 

Okres Domažlice

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - DO OVZDUŠÍ - Prověřovací cvičení! V areálu bývalých kasáren došlo k úniku chlóru z nádrže. Hasiči procvičili práci v ochranných oblecích při zajištění úniku a následnou dekontaminaci.

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH - Jednotka odvolána, neboť jejího zásahu již nebylo potřeba. Byt otevřen před jejím příjezdem.

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK - Odstranění stromu padlého přes komunikaci.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ - Nejednalo se o potřebu řešení DN ze strany HZS - Kamion sjetý do příkopu.

 

Okres Klatovy

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Prasklé vodovodní potrubí ve sklepě. Hasiči našli uzávěr vody, majitelé si sami zajistí opravu.

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Likvidace stromů nahnutých nad vozovku. Stromy zajištěny proti pádu a z automobilní plošiny postupně odřezávány, neboť pod jejich nakloněnými vrcholky se nacházelo vzdušné telefonní vedení.

 

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY - Proveden průzkum stavu komínového tělesa - zjištěno hoření sazí a nevyhovující postup majitele spočívající v řádném zajištění čištění komínu. Obsah paty komínu vybrán a provozovatel poučen.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ - Likvidace následků úniku provozních kapalin - oleje - z OA po DN.

 

Okres Plzeň-jih

 

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY - Prověřovací cvičení! Jednotka provedla nácvik hašení požáru ve vícepodlažní budově. Jednotka provedla průzkum, vytvořila dopravní vedení vně i uvnitř budovy, odvětrání únikových cest, průzkum přilehlých podlaží. Druhá část cvičení byla věnována záchraně osob. Byly prověřeny všechny možné způsoby záchrany a evakuace zraněných osob pomocí automobilového žebříku, dvou nastavovacích žebříků a pomocí technických prostředků lezecké skupiny.

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Jednalo se o požár motoru tahače návěsů. Požár lokalizován před příjezdem příslušníků HZS řidičem. Následkem hoření porušeny rozvody a tím došlo krom jiného i k vylité motorového oleje. Zajištěna jeho likvidace z povrchu vozovky.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN 1 NA a 3 OA - z toho jeden zraněný řidič. HZS zajistila místo DN a provedla práce související s likvidací následků (vylité provozní kapaliny a odpadlé části vozů).

 

Okres Plzeň-město

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Odstranění technické závady na vybavení objektu.

 

POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA - Požár několika borovic a okrasných keřů u křižovatky ul. Studentská a Kaznějovská.

 

TECHNICKÁ POMOC - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - Spolupráce s PČR při ohlášení bomby. Z dopravní a zdravotní školy evakuováno cca 800 osob.

 

TECHNICKÁ POMOC - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - SPŠ DOPRAVNÍ PLZEŇ - KŘIMICE - Spolupráce s PČR při ohlášení bomby. Evakuováno cca 600 osob.

 

TECHNICKÁ POMOC - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - Ověření obyvatelky bytu, neboť příbuzní měli obavy o její zdravotní stav. Použito otevřeného okna a žebříku.

 

POŽÁR - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ - Požár popelnice, který byla hořením zničena.

 

Okres Plzeň-sever

 

POŽÁR - TRAFOSTANICE, ROZVODNY - Vlivem poruchy došlo k požáru rozvodu veřejného osvětlení - plechového krytu, v jehož otvoru byl vtlačen igelit, který hořel.

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - V důsledku technické závady na OA došlo k odlomení poloosy a vylití převodového oleje. Tento byl na vozovce kruhového objezdu likvidován sorbentem.

 

Okres Rokycany

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - Úklid po DN 1 OA. Řidič odvezen před příjezdem HZS zdravotní službou.

 

Okres Tachov

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - Likvidace následků po DN 1 OA... nafty sorbční tkaninou a sypkým sorbentem.

 

2.12.2009

 

Okres Domažlice

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - DO OVZDUŠÍ - Cvičení zásahu na únik nebezpečné látky. Po příjezdu k místu zásahu byl proveden průzkum dalekohledem a zjištěna NL s kódy 368/1005. Jednotka provedla vytýčení nebezpečné zóny a přípravu trojnásobné ochrany (1proud vysokotlaký vodní, 1proud vysokotlaký pěnový a 1 PHP práškový). Dále byla k místu události povolána chemická laboratoř Třemošná k měření koncentrace v blízkosti obytných prostor.Po zjištění netěsnosti kohoutu na cisterně, byla pod místo úniku instalována záchytná vana a posléze tento kohout utažen. Dále průzkum prověřil možná jiná místa úniku, která se však nepotvrdila. Nepotvrdila se ani přítomnost osob uvnitř vozidla. Dále bylo vybudováno jednoduché dekontaminační stanoviště, kde po ukončení činnosti byli zasahující příslušníci dekontaminováni.

 

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY - Cvičení se zúčastnily hasičské jednotky ze stanice Staňkov, SDHO Staňkov a Holýšov. Jako první se na místo dostavila jednotka SDHO Holýšov. Byla kontaktována ostraha objektu, vypnuty produktovody a el. proud. Požár střechy byl řešen souběžně probíhajícím průzkumem a hasebním zásahem, při kterém byl nasazen jeden proud C pomocí suchovodu. Druhý útočný proud na střechu, byl veden rovněž přes suchovod z jiné strany objektu. Další technika nasazena na dodávku vody do hadicového vedení z čerpacího stanoviště požární nádrže v areálu firmy.

 

TECHNICKÁ POMOC - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - Jednotka HZS řešila otevření nákladního automobilu. Na místě zjištěno, že v areálu firmy na parkovišti je nastartovaný NA, jehož řidič je bez náhradních klíčů. Za přítomnosti PČR bez poškození vozidlo otevřeno a předáno uživateli.

 

Okres Klatovy

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - V důsledku namrzlé vozovky DN 1 OA s osádkou 3 osob. Z nich 1 zraněna - odvezena k dalšímu ošetření ZZS. Zajištěna protipožární opatření.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN 1 OA - v příkopu v poloze na střeše. Přepravované osoby mimo vozidlo, z toho jedna zraněná v péči ZZS.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - DN 1 OA s tím, že osádka bez zranění a technika bez výrazného poškození, které by mělo za následek únik provozních kapalin. OA příslušníci postavili na 4 kola. Namrzlá vozovka.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - OA na střeše s tím, že řidič je z důvodu zranění odvážen ZZS k prohlídce a ošetření.

 

TECHNICKÁ POMOC - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - Jednalo se o otevření vchodových dveří bytu v domě s pečovatelskou službou o což požádala PČR. Provedeným průzkumem bytu bylo společně s příslušníky PČR zjištěno , že osoba leží na zemi a nemůže se postavit. Na místo zásahu povolán lékař.

 

TECHNICKÁ POMOC - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - Na žádost PČR zajistila jednotka HZS sejmutí předmětu ze střechy.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - Řešení události - dopravní nehody - kdy se střetly dva osobní automobily. Přepravované osoby nezraněny a mimo vozidla. Jednotka HZS zajistila prostor nehody dopravními kužely a provedla protipožární zabezpečení havarovaných automobilů. Proveden úklid od rozbitých částí karoserií.

 

Okres Plzeň-jih

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Vizuelně potvrzeno jiskření elektrického rozvodu bez projevu požáru. V půdním prostoru zjištěna porušené izolace elektrického vedení. Po vypnutí v hlavním rozvaděči doporučena opatření.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN dodávky, která se nacházela ve stromě mimo vozovku.Řidič v péči ZZS. Zajištění místa nehody,protipožární opatření. Provedeno pokácení stromu, které bylo nutné k vyproštění dodávky. Po naložení havarovaného vozidla a úklidu vozovky jednotka HZS odjela na základnu.

 

Okres Plzeň-město

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Skutečností je, že příslušníci HZS vyjeli k DN, při které byly sraženy dopravním prostředkem 2 chodkyně - obě utrpěly zranění, pro která byly odvezeny ZZS.

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH - Otevření bytu za přítomnosti PČR z důvodu pohybových potíží obyvatelky. Po poskytnutí nutné pomoci kontaktována příbuzná osoba.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - Jednalo se o DN osobního a nákladního automobilu. Na místě události již PČR. Jednotka HZS provedla zajištění místa nehody. Po zdokumentování místa nehody PČR DN a naložení OA na odtahovou službu, provedla úklid vozovky.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN - srážka s chodcem, kterého příslušníci HZS předali k odbornému ošetření lékaři ZZS.

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - Jednalo se o prasklý plastový barel s vyjetým motorovým olejem - olejová skvrna z cca 10 l. Likvidace byla provedena za použití 30 kg Absodanu plus a 6m2 savých textilií.

 

TECHNICKÁ POMOC - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - SPŠ A SOU DOPRAVNÍ PLZEŇ - KARLOVARSKÁ - Součinnost s PČR při řešení nahlášeného výbušného systému. Evakuace 2200 osob.

 

TECHNICKÁ POMOC - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - Otevření bytu na žádost PČR a osoba předána do péče lékaře ZZS.

 

Okres Plzeň-sever

 

DOPRAVNÍ NEHODA - UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ - DN nákladního automobilu vezoucího pytlované, granulované krmivo. Náklady z části vysypán, osádka vozu bez zranění.

 

Okres Rokycany

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Dopravní nehoda nákladního automobilu bez zranění a bez úniku provozních kapalina. Tahač NA byl v příkopu a návěs se stočil přes celou šířku komunikace. Jednotka HZS ve spolupráci s PČR uzavřela komunikaci a dopravu odkláněla na nejbližších křižovatkách. Bylo odpojeno AKU a vozidlo zabezpečeno proti vzniku požáru. Po naložení vozidla na odtah jednotka PO provedla očištění komunikace.

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Jednotka SDH Skomelno provedla pro Obecní úřad zásah spočívající v odkalení vody ve vodojemu.

 

Okres Tachov

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN 1 OA - jedna zraněná osoba. Nebylo nutné vyproštění, pouze likvidace následků nehody. Silnice zledovatělá a proto povolána Správa a údržba silnic.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - Výjezd HZS a Sboru dobrovolných hasičů Bor u Tachova a Stráž k DN OA, které uvízlo v příkopu a z části zasahovalo na železniční přejezd. Po příjezdu na místo konstatováno, že OA již odjelo. Souběžně s touto událostí řešili hasiči v rámci tohoto výjezdu ještě další dopravní nehodu v Boru u Tachova.

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - DO OVZDUŠÍ - V rámci cvičení výjezd potřebné techniky k nahlášenému úniku nebezpečné chemické látky. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu z bezpečné vzdálenosti pomocí dalekohledu bylo zjištěno že došlo k vypadnutí barelu s neznámou látkou na vozovku a jeho následné převržení. Zjištěno , že se jedná o barel naplněný kyselinou sýrovou. Vytýčena hranice nebezpečné zóny a vybudováno dekontaminační stanoviště. V ochranných oblecích provedlaprůzkumná skupina ověření situace a následně pomocí sorbentu zásyp úniku kyseliny a zabránění dalšího rozšíření.Po splnění úkolu byla provedena jejich dekontaminace.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - Jednotka SDH obce Boru Tachova zajistila úklidové práce po DN (sklo a vyteklá chladící kapalina).

 

3.12.2009

 

Okres Domažlice

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - DN 1 OA, které se nacházelo mimo vozovku na střeše - bez zranění. Jednotka provedla posyp a odstranění uniklých kapalin pomocí sorbentu.Poté asistovala při naložení automobilu na odtahovou službu.

 

POŽÁR - VÝŠKOVÉ BUDOVY - Cvičení.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ - DN v důsledku srážky OA s divokou zvěří-bez zranění. Zjištěno, že OA stojí v protisměru a unikají z něj provozní kapaliny. Příslušníci HZS provedli odpojení akumulátoru a zasypání uniklých provozních kapalin pomocí sorbentu.

 

Okres Klatovy

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - DN 2 osobních automobilů a nákladní cisterny přepravující lepidlo. Jeden OA mimo vozovku na střeše. Jednotka HZS provedla protipožární opatření u osobních automobilů a zajistila místo dopravní nehody. Povolala ZZS k ošetření řidičky a dvou dětí. Zajistila likvidaci vylitých provozních kapalin 5 kg Absodanu. Dále asistovala při naložení havarovaného vozidla. Proveden úklid vozovky.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN 2 OA - 3 zraněné osoby(odvezeny ZZS). Únik provozních kapalin zlikvidován. HZS zajistil místo nehody, protipožární opatření, manipulaci s havarovanými automobily a úklid povrchu vozovky.

 

Okres Plzeň-sever

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN 3 dodávkových automobilů - bez zranění. Příslušníci HZS pomáhali řídit dopravu a následně, po odklizení havarované techniky, zajistili úklid vozovky.

 

POŽÁR - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ - Požár obsahu kovového kontejneru. Otevření bočního víka a zchlazení doutnajícího materiálu. Kontejner nebyl hořením ani žhnutím nijak poškozen.

 

Okres Rokycany

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH - Otevření výtahu - vyproštění osob - se nekonalo, neboť během jízdy byla jednotka HZS odvolána. Osobám uvězněným ve výtahu se podařilo vyprostit vlastním úsilím.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - DN 1 OA , které bylo mimo komunikaci. Osádka vozidla nezraněna. Provedeno odpojení akumulátoru a zasypání uniklých provozních kapalin. Krátkodobě uzavřen pomalý pravý pruh dálnice.

 

Okres Tachov

 

DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY - DN dvou osobních vozidel, bez zranění. Únik chladící kapaliny byl zlikvidován sorbentem. Místo nehody zajištěno,odpojeny akumulátory.Po ukončení práce PČR proveden úklid komunikace a odstranění vozidel mimo komunikaci.

 

4.12.2009

 

Okres Domažlice

 

POŽÁR - PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY - Prověřovací cvičení

 

TECHNICKÁ POMOC - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - Otevření bytu na žádost PČR

 

Okres Plzeň-město

 

TECHNICKÁ POMOC - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - Otevření bytu na žádost ZZS

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Nalomená větev nad vozovkou

 

POŽÁR - VÝŠKOVÉ BUDOVY - Požár bytu v 2 NP bez zranění

 

Okres Tachov

 

JINÉ, ZATÍM NEURČENO - TECHNOLOGICKÝ TEST – ZKOUŠKA TECHNOLOGIE - TC

 

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY - Požár sazí v komíně

 

5.12.2009

 

Okres Domažlice

 

POŽÁR - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ - Požár plastového kontejneru.

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu bez zranění.

 

Okres Klatovy

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - Z VODY - Záchrana osoby z vody. Topící se osoba vytažena před příjezdem jednotky.

 

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK - Likvidace stromu hrozícího pádem. Strom zavěšen nad rekreačním objektem.

 

Okres Plzeň-jih

 

DOPRAVNÍ NEHODA - VYPROŠTĚNÍ OSOB - Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu se zraněním.

 

Okres Plzeň-sever

 

POŽÁR - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ - Požár kontejneru.

 

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY - Požár sazí v komíně.

 

6.12.2009

 

Okres Klatovy

 

POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY - Jednotka vyjela k požáru v podlaze v budově bývalé ZŠ. Po rozebrání podlahové krytiny našli hasiči ohnisko a požár zlikvidovali. Pro kontrolu požářiště byla použita termokamera. Škoda činí 5 tisíc korun. Příčina požáru je v šetření.

 

Okres Plzeň-město

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH - Otevření bytu, kde se nacházela nemocná osoba. Pacienta převzala do péče ZZS.

 

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH - Jednotka vyjela k otevření uzamčeného objektu, kde se nacházela zraněná osoba. Po příjezdu na místo byla již ZZS uvnitř chaty a ošetřovala zraněného . Hasiči pomohli s transportem pacienta do sanitky.

 

Okres Rokycany

 

PLANÝ POPLACH - PROWELL ROKYCANY

 

TECHNICKÁ POMOC - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - Otevření zabouchnutého bytu.