Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhy pojištění

4. 5. 2009

Havarijní pojištění

 

Havarijní pojištění slouží k případné náhradě škody způsobené živly, např. požárem, výbuchem, úderem blesku, povodní, krupobitím, vichřicí či vzniklé v důsledku havárie nebo odcizení. Ačkoliv nejde o povinné pojištění, je rozumné i výhodné havarijní pojištění uzavřít. Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat nepříjemný zásah do rodinného rozpočtu. Havarijní pojištění lze sjednat téměř na všechna vozidla s platným technickým průkazem a českou registrační značkou, např. na osobní vozidla používaná pro osobní či služební potřeby, nákladní vozidla, vozidla hromadné přepravy, pracovní stroje, motocykly, traktory i přívěsy.

 

Pojištění odpovědnosti

 

Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které Vznikly cizí osobě činností pojištěného při různých činnostech.V běžném občanském životě lze pojistit např. škody způsobené při provozu domácnosti, při sportu, při opatrování zvířete či vzniklé v souvislosti se správou nemovitosti. V souvislosti s podnikáním nebo činností v různých organizacích lze uzavřít např. pojištění odpovědnosti za škody vzniklé z provozních činností, za škodu způsobenou zaměstnavateli nebo zaměstnanci, za škodu při výkonu práva myslivosti, či odpovědnost za škodu způsobenou vedoucím mladých hasičů. Do tohoto druhu pojištění patří i tzv. povinné ručení.

 

Úrazové pojištění

 

Nikdo z nás bohužel neví, co se mu může stát. Podle statistik sice můžeme odhadnout, co nás může potkat, ale například úraz přijde vždy v nečekaném okamžiku. Můžete sice omezit rizika, ale to by v mnoha případech znamenalo vzdát se svých koníčků a zálib. Druhou variantou je dobrá pojistka. Uzavřít lze pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu, pojištění finančního plnění v případě tělesného poškození následkem úrazu nebo pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti následkem úrazu. Úrazové pojištění je možné sjednat pro sportovce, pracovníky, osoby v domácnosti, mládež i děti.

 

Pojištění staveb

 

Žádná budova není odolná proti rozběsněným živlům. Proto je rozumné chránit svůj majetek pojištěním. Pojištěním budov je možné v případě škod vzniklých např. požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem dopravního prostředku, vodou vytékající z poškozeného potrubí, povodní, zřícením letadla či jiného podobného stroje apod., získat prostředky na opravu poškozených částí. Pojistit lze např. obytný dům, byt, rekreační objekt, i nebytové prostory, garáže, dílny, kolny, ale také bazény, skleníky, studny, septiky, ploty i technologická zařízení sloužící k užívání staveb, např. výtah.

 

Další druhy pojištění

 

je v nabídce pojišťoven velké množství různých produktů. Například pojištění motorových vozidel, životní pojištění, penzijní pojištění, pojištění pro případ nemoci, cestovní pojištění, zdravotní pojištění, podnikatelské pojištění, zemědělské pojištění, pojištění obcí, pojištění , přerušení provozu, pojištění přepravy, pojištění storno zájezdu, pojištění právní ochrany, pojištění pohledávek, pojištění zásahu horské služby, pojištění nevyužité dovolené, pojištění proti pokutám... V současnosti lze již pojistit téměř všechno např. movitý i nemovitý majetek, peníze, skla, náklad, zvířata, lesní porosty, ale i život, léčebné výlohy a dokonce i emoce, myšlenky, rozvod.