Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oheň spolkl miliardu

4. 1. 2009

Díky velkému úsilí hasičů lehlo popelem „jen" levé křídlo Průmyslového paláce, středová věž a pravé křídlo bylo zacháněno.

 

Prohlášeni MV-GŘ HZS ČR k požáru:

 

Ve čtvrtek 16 října 2003 ve 19:13 hodin byl Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy nahlášen požár Průmyslového paláce v areálu Výstaviště.

 

Do likvidace rozsáhlého požáru levého  křídla objektu se zapojilo celkem 33 jednotek požární ochrany (9 jednotek HZS hl. m. Prahy a 24 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí).Na místě zásahu bylo nasazeno celkem 275 profesionálních a dobrovolných hasičů a 67 vozidel, přítomna byla rovněž Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.

 

Vzhledem k velkému množství nasazených sil a.prostředků byly do Prahy . rámci mezikrajové výpomoci vyslaný dvě jednotky požární ochrany ze Středočeského kraje, které na dvou stanicích dočasné nahradily jednotky zasahující na Výstavišti.Kvůli zajištěni bezpečnosti Pražanu bylo do služby z volna povoláno také 75 příslušníku HZS hl. m. Prahy z předchozí směny A.

 

Během zásahu byli účinky sálavého tepla zraněni dva zasahující příslušníci HZS Praha, z niž jeden byl převezen ZZS k ošetření do nemocnice a druhý byl ošetřen na místě.

 

Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na maximálně 1 miliardu korun, věc šetři Policie ČR.Byla ustavena expertní komise, jejímž úkolem bude důkladné prověřit všechny aspekty tykající se vzniku cele události a stanovit příčinu tohoto požáru. Tak jako u každého požáru prověřit musí všechny v úvahu připadající verze vzniku požáru – ať již by se jednalo o technickou závadu, nedbalost nebo jiný důvod (případné úmysl).

 

Již nyní je však zřejmé, že vzhledem k velikosti požárem zasaženého objektu je konečné stanoveni příčiny vniku požáru možné očekávat spise v řádu týdnu než dnů. Vše však nasvědčuje tornu, že průběh požáru byl standardní, odpovídal stavebnímu charakteru tohoto historického objektu a předmětům (probíhající výstava dentistických firem), které se v inkriminované době nacházely uvnitř a není proto v současné době možné předjímat jakékoliv důvody vzniku požáru.Hasičský záchranný sbor ČR apeluje na všechny, aby zbytečně nespekulovali a nešířili  mezi lidmi poplašné zprávy o možných příčinách této mimořádné události.

 

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr Ing Miroslav Štěpán vysoce oceňuje profesionalitu zasahujících hasičů a dalších záchranářů Díky včasnému a efektivnímu zásahu se podařilo zabránit rozšíření požáru na zbytek objektu a do okolí,čímž hasiči předešli vyšším škodám a případnému ohroženi zdraví obyvatelstva.

 

Tento požár Průmyslového paláce se svým rozsahem a následky řádí k největším v historii České republiky.Prozatím odhadnuta škoda je nejvyšší od roku 2002, kdy je dne 21 listopadu způsobil požár výrobního provozu SPOLCHEMIE v Ústí nad Labem škodu za více než 2 miliardy korun.

 

Informace o největších požárech v Praze na: www.hzspraha.cz/soubory/h2_pozary.pdf

 

Jak hořel palác

 

Požár byl ohlášen na operační středisko pražských hasičů jako požár stánku v interiéru Průmyslového paláce.Při příjezdu prvních jednotek na místo již hořela střecha levého křidla objektu a šlehaly plameny z oken Okamžité byly vysílaný posilové jednotky, postupné bylo nasazeno 275 hasičů, hašeno bylo 5B a 6C vodními proudy.Zásah byl veden především k zamezeni šíření požáru a na okolní objekty, které se díky masivnímu nasazeni hasičů podařilo uchránit.

 

PODROBNÝ ČASOVÝ PRŮBĚH:

 

19:14 vyslaný jednotky HS-3, HS-1, HS-6 a HS- I 0,

 

19:18 vyslaný jednotky HS-2, HS-5, HS-6 a HS-7

 

19:20 první jednotka HS-3 na místě

 

19:22 HS-4 vyslaná k případu

 

19:22 velitel zásahu žádá na místo velké množství vozidel ZZS a PČR

 

19:23 odeslány SMS všem SDH v Praze

 

19:29 vyhlášen třetí stupeň poplachu

 

19:30doporučena evakuace všech osob v prostoru Výstaviště

 

19:32 - 20:10 se nahlásilo 24 SDH a vyjelo na místo zásahu

 

19:40 došlo ke zříceni střechy objektu

 

19:59 zřízen štáb VZ - zřízeny tři bojové úseky

 

20:00 požádán o výpomoc HZS Středočeského kraje, poskytl dvě jednotky do zálohy - na HS-6 a HS-3

 

20:15 svolání 50% zálohy směny A zasahovalo na místě 9 jednotek HZS Praha (33 vozidel, 123 hasičů), 24 jednotek SDH (36 vozidel, 152 hasičů), HZS Středočeského kraje na HS-6 a HS-3 (2 vozidla, 10 hasičů), na ostatních stanicích se daří postavit záložní jednotky z vlastních SaP

 

20:42 dva zraněni hasiči - popáleniny - jeden ošetřen na místě, druhy odvezen na ošetření do nemocnice

 

20:46 LOKALIZACE

 

 

V žáru měkla ocel

 

Tiskový mluvčí pražských hasičů Vit Pernica odpovídal na otázky v on-line rozhovoru pro server www.novinky.cz:

 

Jak je možné, že do pouhých šesti minut oheň zachvátil celé levé křidlo? Není to divné?

 

Jedná se o halový objekt bez dalšího dělení, provedený technologii z 19. století Požár byl ohlášen v 19.13. v 19.20 je na místě první jednotka, v té době už hořelo na celém půdorysu objektu S ohledem na konstrukci haly je to reálný čas.

 

Je vůbec v lidských silách, najít na tak rozsáhlém spáleništi ohnisko požáru?Vždyť jsou to tuny materiálu, přetavené obrovským žárem.

 

Možné to je. V tom je právě krása práce vyšetřovatelů - přijít na to....

 

Nenarušil ten požár další části budovy?

 

Narušena byla pouze vitráž na středové věži na ploše cca 1 x 1 m a omítka na fasádě. Velice tomu pomohl násilný stavební zásah z 80tých let, kdy byla křidla paláce oddělena od středové věže na obou stranách cca třímetrovým požárním pásem. Na tomto pásu se podařilo díky obrovskému nasazení hasičů požár zastavit a díky tomu nebyla středová věz paláce nijak zásadně poškozena.

 

Jsem přesvědčen, že požár není vyšetřován zkušenými odborníky.

 

Na požáru pracovalo od čtvrtka 10 vyšetřovatelů HZS a další obdobné množství policistů Pracovalo se téměř od rána do soumraku Trosky odklízeli hasiči - příslušnici odřadu USAR, specialisté na sutinnové vyhledávání. V dalším ohledáváni budeme pokračovat cca dalších 10 dní, tak jak stihne odborná firma rozebírat trosky. Rozhodně se nechystáme dělal ukvapené závěry.

 

Nevím sice co je za krásu přehrabovat dva dny požářiště, ale budiž. Kolik chlapů ze ZPP na tom dělalo a dělá?

 

Pracuje na tom 10 lidi ze ZPP. tým policistů je početnější.Je to přes 70% lidi, co jsou v Praze k dispozici Nejméně polovina z nich šla do práce z volna, protože to bylo potřeba.

 

Váš osobní názor?

 

Největší požár Praze od konce 90tých let, kdy hořel Vinohradský pivovar Obravši é nasazeni pražských hasičů, největší nasazeni dobrovolných hasičů v Praze od povodni v roce 2002 24 hodin perné práce pro hasiče, mnoho dni perné prače pro vyšetřovatele.

 

Z čeho byla vlastně konstrukce, a jak mohlo dojit k tak rychlému rozšířeni požáru?

 

Stavba byla provedena z materiálů odpovídajícímu roku 1891 Převážně ocel, sklo a dřevo. Obvodové zdi samozřejmé cihlové K rozšířeni požáru takovýmto způsobem dojít mohlo.

 

S čím se dá srovnat požár Průmyslového paláce?

 

S požárem Vinohradského pivovaru před deseti lety. Rozsah požáru byl podobny, tehdy se ale jednalo o budovu v dezolátním stavu před rekonstrukci, takže hmotná škoda nebyla tak vysoká.

 

Podle jakých stop jste schopni například zjistit, že se jedná o závadu na elektroinstalaci?

 

Používáme laboratorní metody, je to spise vědecká práce.

 

Jaká byla teplota v tom ohnivém pekle?

 

Taková, že měkla ocel Odhadem 800-1000 stupňů Celsia