Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Česku panuje velmi teplé a suché počasí.Pozor na letní požáry!

12. 8. 2008

Velmi teplé a suché počasí, které v těchto dnech panuje v Česku, zvyšuje riziko vzniku požárů - zejména v přírodním prostředí.Varuje například včerejší rozsáhlý požár travního porostu 28. července na Plzeňsku, který muselo likvidovat hned 11 jednotek požární ochrany.

Zatímco ještě v pátek 25. července zasahovaly jednotky požární ochrany u průměrných 54 požárů, během 28. července vyjeli hasiči ke 88 požárům, což je o 63 % více než činí dlouhodobý celoroční průměr.

Během čtyř dní (od 25. 7. do 28. 7.) zasahovali hasiči u celkem 274 požárů, což je o zhruba 27 % více než je dlouhodobý celoroční průměr. Na nárůstu počtu požárů se podílejí požáry v přírodním prostředí - hasiči nyní denně likvidují požáry suché trávy, polí, strnišť, lesích porostů, lesní hrabanky apod.

Naprostou většinu požárů v přírodě ale bohužel způsobují lidé svou neopatrností -při rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech, kouření, spalování klestí, spalování odpadů či i zakázané vypalování trávy. Je to aktuální zejména nyní v době prázdnin a dovolených, kdy se mnoho lidí chystá na výlety do přírody, což dále zvyšuje riziko vzniku požáru.

Počty požárů, které v dnech likvidovali hasiči:uplynulých

25. 7. - 54 požárů (počet požárů odpovídá dlouhodobému celoročnímu průměru)

26. 7. - 60 požárů (10 % nad dlouhodobým průměrem)

27. 7. - 72 požárů (33 % nad dlouhodobým průměrem)

28. 7. - 88 požárů (63 % nad dlouhodobým průměrem)

V létě musí hasiči likvidovat také četné požáry související se žněmi na polích, častou příčinou těchto požárů je technická závada na zemědělské technice (traktory, kombajny, automobily), popř. nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku apod.).

Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen popř. jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Např. obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapalitelnou směs.

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě přede žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a určitě také funkčními přenosnými hasicími přístroji. Stačí drobná závada, malá jiskra, a vyschlé obilí nebo jiné plodiny začnou snadno hořet.

Nebezpečí souvisí i s uskladněním materiálu, například nedostatečně usušeného sena. To se pak v případě, že není zajištěno nedostatečné větrání, postupně zahřívá a může dojít i k samovznícení.

Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. Vhodnými opatřeními jsou v tomto případě fungující kvalitní větrací systém a pravidelné měření teploty uskladněného materiálu.

V případě, že překročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat a tím ochladit.

Včasnému odhalení lesních požárů napomáhá letecká hasičská služba, jejíž letadla hlídkují nad vymezenými oblastmi od března. Pomoc vrtulníků a letounů zapojených do tohoto systému je pro hasiče neocenitelná také při vlastním hašení lesních požárů. Ty mnohdy postihnou oblasti obtížně přístupné pro požární techniku a shoz velkého množství vody ze vzduchu představuje nejefektivnější způsob hašení.

Například 28. července byl přivolán policejní vrtulník k lesnímu požáru na Příbramsku, aby veliteli zásahu poskytl informace o charakteru a směru šíření požáru.

V České republice vzhledem k odlišným klimatickým podmínkám a jiné rostlinné skladbě nehrozí tak rozsáhlé lesní požáry, jaké každoročně trápí jihoevropské státy - v současnosti např. Řecko. Přesto i u nás se oheň v přírodě může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody.

Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.

Zde je proto několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit sebe i jiné:

V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.

V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech,jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.

Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa.

Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti kravin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.

Při teplém a suchém počasí je lepší  v lese, jinde v přírodě nebo na volném  prostranství oheň vůbec nerozdělávat.

Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, ohniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.

Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.

Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.

 

 

Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.

Zde jsou další rady od hasičů jak bezpečně přežít vysoké teploty:

Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů.

Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci.

Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení.

Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).

Při vysokých teplotách roste riziko i v zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.

Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům.

Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření - nekuřte u nich!

Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení- např. ložnici.

Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snad no přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim. Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. K požáru

může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání.

Uvnitř složeného materiálu bychom také měli pravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí. V případě, že překročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit.

K požáru může dojít i kvůli cestou rozžhavenému výfuku (katalyzátoru)

automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.

A pozor - vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti - např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z vaší strany zabezpečí váš majetek před požáry a ochrání zdraví vaše i vašich dětí.